INFORMACIÓN DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Aquesta és la pàgina oficial ( http://www.turisme.gva.es )de Turisme Comunitat Valenciana, l’entitat de la Generalitat encarregada del foment i la regulació de l’activitat turística en l’economia de la Comunitat Valenciana. L’Agència Valenciana del Turisme és l’entitat de la Generalitat encarregada del foment i l’ordenació del turisme en l’economía de la Comunitat Valenciana. La nova Llei del…