Mostra Viva del Mediterrani és un punt de trobada a València de les cultures mediterrànies a través de la multidisciplinarietat: Música, arts visuals, debats, circ, narració oral, dansa, literatura i mostra educativa. Mostra Viva del Mediterrani es un punto de encuentro en València de las culturas mediterráneas a través de la multisiciplinariedad: Música, artes visuales, debates, circo, narración oral, danza, literatura y mostra educativa. Mostra Viva del Mediterrani is a meeting point in Valencia about the mediterranean cultures through the multidisciplinarity: Music, visual arts, debates, circus, oral narration, dance, literature and educational workshop. Mostra Viva del Mediterrani est un point de réunion de les cultures mediterranéens à travers la pluridisciplinarité: Musique, arts visuelles, débats, cirque, narration oral, danse, literature et ateliers éducatifs.